Top

威士忌收購價格表

The Balvenie Whisky 百富威士忌收購價格表


百富  單一純麥威士忌   收購價格表

The Balvenie  Single Malt Scotch Whisky

酒品名稱 容量/L 度數% 收購價 備註
百富12年  DOUBEL WOOD 0.7 40.0 700 雙桶
百富12年  Sungle Barrel (2014) 0.7 47.8 1000 單一酒桶
百富12年  DOUBEL WOOD 1.0 43.0 1000 雙桶 /平行
百富12年  TRIPLE CASK 1.0 40.0 900 經典三桶
百富14年  CARIBBEAN CASK 0.7 43.0 1000 加勒比海蘭姆桶
百富14年  ROASTED MALT 0.7 47.1 1200  
百富14年  Cuban Selection 0.7 43.0 1000 古巴精選蘭姆桶
百富14年  Golden Cask  0.7 47.5 1200 黃金蘭姆桶
百富15年  Single Barrel 0.7 47.8 1300 單一酒桶
百富15年  Single Barrel/Sherry 0.7 47.8 2000 單一雪莉桶
百富16年  TRIPLE CASK 0.7 40.0 1300 經典三桶
百富17年  DOUBLEWOOD 0.7 43.0 1800 雙桶
百富17年  Islay Cask (2001) 0.7 43.0 5000 艾雷威士忌桶
百富17年  New Wood (2005) 0.7 43.0 2000 美國全新白橡木桶
百富17年  New Oak (2006) 0.7 43.0 2000 美國全新白橡木桶
百富17年  Sherry Oak (2007) 0.7 43.0 7000 雪莉桶
百富17年  Sherry Oak 0.7 48.2 8000 雪莉桶
百富17年  Rum Cask (2008) 0.7 43.0 2000 蘭姆桶
百富17年  Madeira Cask(2010) 0.7 43.0 2000 馬德拉桶
百富17年  Peated Cask 0.75 43.0 2000 泥媒桶
百富21年  Port Wood 0.7 40.0 3000 波特桶
百富21年  Port Wood 0.7 43.0 3000 波特桶
百富21年  Madeira Cask 0.7 40.0 3000 馬德拉桶
百富25年  TRIPLE CASK 0.7 40.0 9000 經典三桶
百富25年  Single Barrel  原酒 0.7 47.8 12000 Traditional Oak
百富1972-2003(30年) 0.7 49.4 20000 掀蓋木盒
百富30年  舊版 0.75 47.3 18000 原木盒
百富30年  0.75 47.3 16000 掀蓋硬紙盒
百富30年  大字版 0.7 47.3 15000 深色側拉硬盒
百富40年/第六版-第七版 0.7 48.5 120000  

備註:
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。

禁止酒駕禁止酒駕圖示飲酒過量有害健康