Top

威士忌收購價格表

Ardbeg Whisky 雅柏(阿貝)威士忌收購價格表


阿德貝格(雅柏/阿貝) 單一純麥威士忌   收購價格表

Ardbeg Single Malt Scotch Whisky

酒品名稱 容量/L 度數% 收購價 備註
雅柏 /阿貝10年 0.7 46.0 700 無盒600
雅柏 /阿貝10年 1.0 46.0    
雅柏 /阿貝10年 MOR 4.5 46.0    
雅柏 /阿貝10年 MOR 4.5 57.3    
雅柏 25年 Lord of the Isles 2001版 0.7 46.0 12000 無盒10000
柏 雅/阿貝 Uigeadail  黑暗神秘之地 0.7 54.2 1000 無盒900
柏 雅/阿貝 Uigeadail  黑暗神秘之地 4.5 54.2 10000  
雅柏 /阿貝 Corryvreckan 漩渦 2008 0.7 57.1 1100 無盒1000
雅柏 /阿貝 10年 Corryvreckan 漩渦 0.7 57.1 1600 無盒1500
雅柏 /阿貝 Galileo 伽利略 0.7 49.0 1400 無盒1200
雅柏 /阿貝 Galileo 伽利略 4.5 49.0    
雅柏 /阿貝 Uigeadail  河流   0.7 54.2 1100 無盒1000
雅柏 /阿貝 Alligator 鱷魚 0.7 51.2 6000 無盒6000
雅柏 /阿貝 Alligator 鱷魚 4.5 51.2    
雅柏 /阿貝 Supernova 2009 超級新星 0.7 58.9 3000 無盒2000
雅柏 /阿貝 Supernova 2010 超級新星 0.7 60.1 5000 無盒4000
雅柏 /阿貝 Supernova 2014 超級新星 0.7 55.0 4000 無盒3000
雅柏 /阿貝 Supernova 2015 超級新星 0.7 54.3 3000 無盒2000
雅柏 /阿貝 Renaissance 文藝復興 0.7 55.9 5000 無盒4000
雅柏 /阿貝 DAY 2012 0.7 56.7    
雅柏 /阿貝 DAY 2012 4.5 56.7    
雅柏 /阿貝  Ardboog寶劍 2013 0.7 52.1    
雅柏 /阿貝  Ardboog寶劍 2013 4.5 52.1    
雅柏 /阿貝  Auriverdes 2014 0.7 49.9 2500 無盒2000
雅柏 /阿貝  Dark Cove 2016 0.7 46.5 2500 無盒2000
雅柏 /阿貝 1990 Airigh Nam Beist 0.7 46.0 6000 無盒5000

雅柏 /阿貝 1998/2006 Still Young

0.7 56.2    

雅柏 /阿貝 1998/2007 Almost There

0.7 54.1    

雅柏 /阿貝 Rollercoaster 雲霄飛車2009

0.7 57.3    

雅柏 /阿貝 Committee 2002 

0.7 55.3    

雅柏 /阿貝 1977

0.7 46.0    

雅柏 /阿貝 Blasda (輕泥煤)

0.7 40.0    

雅柏 /阿貝 Perpetuum 200週年

0.7 47.4 2500 無盒2000

備註:
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。

禁止酒駕禁止酒駕圖示飲酒過量有害健康